خبرخوان

اخبار

کپی برابر اصل نیست درباره معروفترین نقاش کپی کار در دنیا معروفترین نقاش کپی کار در دنیا مردی هلندی به نام «گرت جان جانسن» است که این روزها شاهد بخت و اقبال تازه ای در زندگی خود و نیکنامی در عرصه هنر است.او که زمانی به خاطر تابلوهای نقاشی کپی خود از هنرمندان مشهور همچون پیکاسو، ماتیس و ...معروف بود این روزها با صداقت پیشه کردن اسم و رسم تازه ای یافته است.
پابلو پیکاسو -دوشنبه, 13 فوريه 2017
«پابلو پیکاسو» Pablo Picasso بزرگترین نقاش مدرنیست معاصر جهان و مبتکر و بنیان گذار مکتب کوبیسم در هنر نقاشی در ۲۵ اکتبرسال ۱۸۸۱ در « مالاگا» شهری در اسپانیا قدم به عرصه ی گیتی نهاد
آموزش رنگ -دوشنبه, 26 دسامبر 2016
درباره رنگ چه میدانید رنگ ترکیبی از رنگدانه ، حلال ، چسپاننده و در برخی موارد تسریع یا کند کننده ای برای خشک شدن و بهبود دهنده است.